De behandeling

Achtergrond informatie over de behandeling voor Jacobien

We hebben informatie gezocht, gevonden en gekregen. We denken, we onderzoeken, we overwegen en we besluiten. In Duitsland bleken mogelijkheden te zijn voor een alternatieve, onschadelijke behandeling,

De chemobehandeling die ik kreeg sloeg te weinig aan, had te veel bijwerkingen, terwijl het enige doel van de behandeling was om het leven te verlengen. Genezen was onmogelijk, omdat het om uitgezaaide kanker gaat. Ik kon dat niet meer aan.

Ik werd geattendeerd op een behandeling in Duitsland, bij de Klaus Ross kliniek in Bracht, net over de grens bij Venlo. In het kort: in 10 weken tijd wordt mijn lichaam op een natuurlijke manier gereinigd en het immuunsysteem versterkt, zonder dat ik daar continu erg ziek van ben.

Eind mei ben ik met deze behandeling gestart. Ik ben er een aantal weken voor in Bracht geweest.

Wat houdt de methode van Klauss Ross in?

Ontgiften

Kanker gedijt in een bepaalde leefomgeving en de therapie is er op gericht de gunstige leefomgeving voor de kankercellen te vernietigen. Een gunstige leefomgeving voor kanker heeft onder andere te maken met de zuurgraad in je lichaam. Kankercellen leven niet van zuurstof, maar van glucose, van suiker dus, en zetten dit om in zuur. Dit zuur noemen ze toxische stoffen en de behandeling ertegen ontgiften. De behandeling helpt niet alleen de nieren, het lever en het lymfestelsel om zich te ontdoen van toxische stoffen, maar herstelt ook de interne balans, waardoor er een ongunstig klimaat voor de kankercellen ontstaat.

Uitputten

Kankercellen leven grotendeels van suiker. Door het onderbreken en het verstoren van deze niet- aërobe energieproductie krijgen de kankercellen te maken met een tekort aan energie, hetgeen leidt tot hun afsterven (Apoptose). Dit gebeurt met medicijnen, maar ook met een strikt dieet.

Versterken immuunsysteem

Naast het ontgiften en uitputten, en dus het verstoren van de ideale omgeving voor kankercellen, wordt het eigen immuunsysteem versterkt. Het is een gegeven dat alle ziekten automatisch bestreden worden door ons eigen immuunsysteem. Er is geen betere heelmeester dan ons eigen immuunsysteem! Het is juist het immuunsysteem dat vreemde cellen zoals kankercellen identificeert, net als bacteriën of virussen. Het is ook het immuunsysteem die deze vreemde kankercellen elimineert en hun toxische overblijfselen opruimt. Het is het immuunsysteem dat de mogelijkheid heeft de verspreiding van kankercellen af te remmen. Via natuurlijke stoffen, medicijnen, wordt het immuunsysteem versterkt.

Wat we met deze therapieën en behandelingen, die nog veel verder gaan dan hierboven omschreven, kunnen bereiken:

• Reductie van de kankermassa;
• Reductie van de groei van kankerstamcellen ;
• Onderdrukken van metastasen
• Het stoppen van de energie-inname (glucose) in de tumorcellen;
• Het verhelpen van metabolisme ongeregeldheden (mitochondriën):
• Ontgiften, ontzuren en afvoeren van giftige stoffen;
• Verhelpen van ontstekingen en infectie;
• Aansterken van het imuumsysteem;
• In balans brengen van het endocriene systeem;
• Versterken van het zelfhelend vermogen;
• Verhogen van de levensverwachting;
• Realiseren van een gezond voedingspatroon.

Alles over deze therapie lees je hier: www.klausross.com

Kan ik genezen?

We wachten in spanning af wat deze behandeling gaat doen. Mijn bloedwaardes worden continu in de gaten gehouden. Deze behandeling kan me helpen om gezonder en langer te leven, in tegenstelling tot een leven met chemotherapie. Het helpt me om me gezonder te voelen. En hopelijk helpt het me te genezen.

Daarna:

Dendritische celtherapie in combinatie met hyperthermie behandelingen
Na deze behandeling ga ik naar Keulen voor de dendritische celtherapie. Ook dit heeft te maken met het versterken van het eigen afweersysteem, het immuunsysteem. Deze therapie is in Nederland nog in de onderzoeksfase, waardoor maar enkele mensen ervoor in aanmerking komen. In Duitsland kan deze al worden uitgevoerd.

De dendritische cellen zijn de cellen in ons afweersysteem die gespecialiseerd zijn in het aanpakken van problemen. Normaal gesproken reageert ons afweersysteem te zwak op kankercellen. Nu wordt bloed afgenomen waaruit dendritische cellen worden geïsoleerd. Deze worden beladen met tumoreiwitten en teruggeplaatst in het lichaam. Daardoor worden kankercellen erkent, aangevallen en vernietigd. De bijwerking van deze therapie beperkt zich tot een griepgevoel.

Geen arts zal je de slagingskans durven garanderen, maar de resultaten bij andere mensen zijn hoopvol! Bekijk bijvoorbeeld dit filmpje, waar de dendritische celtherapie mooi wordt uitgelegd.