Gegevens

Bedrijfsuitreiksel

KvK-nummer: 66076161

Rechtspersoon.

RSIN: 856385724
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam: Stichting Jacobiens Hoop
Statutaire zetel: Gemeente Oldebroek
Datum akte van oprichting: 23-05-2016
Inschrijving handelsregister: 23-05-2016
Activiteiten (SBI): Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Beschrijving: Het financieren van medische behandelingen in binnen-en buitenland van
kankerpatiënten en van de kosten die daarmee verband houden, zoals reisen
verblijfskosten voor de patiënten en hun naasten.
Bezoekadres: Verlengde Looweg 9, 8096RR Oldebroek (Nederland)
E-mailadres: jacobienshoop@hotmail.com
Website: www.jacobienshoop.nl

Bestuurders

Titel: Voorzitter
Naam: Schaapman, Wilhelmus Jacobus
Geboortedatum en -plaats: 23-08-1979, Kampen (Nederland)
Datum in functie: 23-05-2016 (datum registratie: 23-05-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel: Secretaris
Naam: de Jeu, Christine
Geboortedatum en -plaats: 03-11-1986, Elburg (Nederland)
Datum in functie: 23-05-2016 (datum registratie: 23-05-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel: Penningmeester
Naam: van Werven, Hendrik Albert
Geboortedatum en -plaats: 01-02-1978, Oldebroek (Nederland)
Datum in functie: 23-05-2016 (datum registratie: 23-05-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)